Salgs- og leveringsbetingelserfor betalingskort via webshop

Nedenstående betingelser gælder for alle ordrer og leverancer som er foretaget gennem Nomad Nordic’s webshop.

Tilbud
Alle tilbud er uforpligtende og afgives med forbehold for mellemsalg, medmindre andet udtrykkeligt er anført.

Betaling
Du kan betale dine køb med Dankort, Visa Dankort, Master/Eurocard, Maestro/Mastercard debt, Visa Elektron + Visa debit, JNC og American Express
Beløbet for varerne trækkes løbende i takt med at vi foretager leveringer til dig. Der kan aldrig trækkes et større beløb, end det du har godkendt ved købet.

Levering
Nomad Nordic leverer via GLS pakkeshop.Vi har valgt GLS pakkeshop frem for Post Danmark, da Nomad er så stor at de nye pakketernimaler ikke kan indeholde en Nomad. Samtidig har GLS afleveringssteder nomalt åbent længere en posthuset, og derved får du en bedre service. Alle forsendelser kan spores via GLS. Leveringsomkostningen er synlig når du bestiller dine varer. Leveringstid afhænger af om den pågældende vare er på lager eller skal skaffes hjem. Leveringstiden på lagervarer er normalt 3-5 dage baseret på GLS statistikker. Er varen ikke på lager vil den normale leveringstid være 5-15 arbejdsdage, men der kan forekomme længere leveringstid, hvis varen ikke er på lager hos vore leverandør eller leverandøren ligger udenfor EU. Du kan kontakte os og få oplyst status på din ordre. Når varen afsendes fra vort lager, modtager køber besked om dette via mail. Når varen er klar til afhentning i GLS pakkeshoppen gives besked til køber via mail og evt. SMS hvis dette er valgt. Er varen mod forventning ikke kommet frem til GLS pakkeshop efter 4 hverdage skal Nomad Nordic kontaktes. Herefter igangsættes efterlysning af pakken. Har køber ikke reageret inden 4 arbejdsdage anser Nomad Nordic og GLS forsendelsen for at være ankommet. Nomad Nordic er ikke erstatningspligtig hvis der ved bestilling er angivet en forkert adresse og dette medfører bortkomst af forsendelsen. Nomad Nordic foretager ikke delleveringer i de situationer hvor ikke alle varer på en ordre er på lager. Den samlede ordre afsendes når den sidste varer i ordren er kommet hjem.

Leveringsforbehold (force majeure)
Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimeligt byrdefuld: arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herrer over, såsom brand, krig, mobilisering, eller militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder. Omstændigheder, som nævnt, medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses ved indgåelsen af aftalen. Det påhviler den part, der ønsker at påberåbe sig nogen ansvarsfrihedsgrund, som nævnt ovenfor, ufortøvet, skriftligt at underrette den anden part om dens opståen og ophør. Ved force majeure hos køberen skal denne dække de omkostninger, sælgeren pådrager sig for at sikre og beskytte materiellet. Uanset hvad der i øvrigt følger af disse almindelige leveringsbetingelser, kan enhver af parterne hæve aftalen ved skriftlig meddelelse til den anden part, såfremt aftalens opfyldelse hindres i mere end 6 måneder af en begivenhed, som nævnt i punkt ovenfor.

Fortrydelsesret & returnering
Du har ret til at fortryde dit køb i følge Forbrugeraftaleloven, dog skal varen returneres til os senest 14 dage efter at du har modtaget den.
Varen skal returneres i samme stand og mængde samt i original emballage, som da du modtog den. Manglende eller beskadiget original emballage, resulterer i, at din fortrydelsesret bortfalder. Returvarer skal være sendt forsvarligt i beskyttende emballage til Nomad Nordic. Når du udnytter fortrydelsesretten, skal du selv betale for fragten for at sende varen retur til os. Tilbagebetaling sker hurtigst muligt efter vi har modtaget varen retur og kontrolleret at den lever op til betingelserne for at fortrydelsesretten kan udnyttes. Du bedes vedlægge dit konto og reg. nr. så vi kan overføre pengene direkte til din konto. Returvarer håndteres løbende i takt med at de bliver modtaget. Er din vare ikke returneret til dig igen eller hører du ikke fra os inden for 10 arbejdsdage, bedes du venligst kontakte os.
Returvarer sendt pr. efterkrav modtages IKKE!

Returvarer sendes til:
Nomad Nordic
Græshaven 8
8920 Randers NV
Danmark

Emballage
Emballering sker så forsvarligt, som det efter sælgers bedste skøn er praktisk muligt og sker for købers regning, såfremt emballeringen ikke er inkluderet i prisen. Godtgørelse af returneret emballage sker kun efter forudgående skriftlig aftale.

Reklamation
Der gives efter købeloven en reklamationsret i 24 måneder på alle varer. Reklamationsretten betyder, at du som kunde kan klage over fejl og mangler ved produktet som er opstået 24 måneder efter købet. Det er dog en forudsætning, at disse mangler ikke er opstået som følge af din fejlagtige brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd, der har medført manglen. De skal reklamere inden rimelig tid efter du har konstateret manglen. Reklamerer du inden 2 måneder anses reklamationen altid for værende rettidig. Hvis du ønsker det, kan du anmode om at få fremsendt returlabel, så betaler vi fragtomkostningerne for dig. Det anbefales kraftigt, at disse procedurer følges da de netop er skabt for at sikre dig som slutbruger den hurtigste og mest effektive behandling. Følges procedurerne ikke må det påregnes, at behandlingstiden kan være væsentligt forlænget. Du kan som forbruger kræve omlevering varen, at få varen repareret, at få pengene tilbage ved at hæve købet eller afslag i prisen, såfremt reklamationen er berettiget samt at dette ikke medfører urimelige omkostninger for Nomad Nordic eller på anden måde er umulig.

Produktansvar
For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret. Sælger er dog aldrig ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

Forbehold
Der tages forbehold for udgåede varer, tastefejl og prisændringer, ligesom vi forbeholder os ret til at annullere ordrer, vi ikke kan ekspedere grundet disse vilkår.

Cookies
Vi gemmer en cookie på din computer. Din person vil aldrig blive identificeret og denne cookie bruges kun maskinelt til at sikre sitets funktionalitet og til at lave statistik.

Tak fordi du vil handle hos os.
Vi håber, at du bliver lige så glad for din Nomad som vi er.
Hilsen Nomad Nordic